از شهریور 1393 ارسال و پیگیری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، انحصارا از طریق سامانه پژوهان انجام می گیرد.

اطلاعات کلی

از شهریور 1393 ارسال و پیگیری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، انحصارا از طریق سامانه پژوهان انجام می گیرد.

اطلاعات تفصیلی

آیتم اطلاعات تفضیلیمتن
ركوردي يافت نشد

 

پیوست ها

نام فایلتاریخ درج فایل پیوستاندازه فایلعنوان پیوستدفعات دانلوددانلود
ركوردي يافت نشد

 

گالری عکس

نام فایلعنوان تصویردفعات دانلودتاریخ درجدسترسی در وباندازه فایلتصویر پیش فرضدانلود
Untitled-2 (1).jpg1568361395/04/061440051