پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهینه تر از سامانه پژوهان خواهشنداست ازمرورگرهای بروز شده (انتخاب اول-Chrome) و یا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نمایید. سپاسگزاریم.

اطلاعات کلی

پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهینه تر از سامانه پژوهان خواهشنداست ازمرورگرهای بروز شده (انتخاب اول-Chrome) و یا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نمایید. سپاسگزاریم.

اطلاعات تفصیلی

آیتم اطلاعات تفضیلیمتن
ركوردي يافت نشد

 

پیوست ها

نام فایلتاریخ درج فایل پیوستاندازه فایلعنوان پیوستدفعات دانلوددانلود
ركوردي يافت نشد

 

گالری عکس

نام فایلعنوان تصویردفعات دانلودتاریخ درجدسترسی در وباندازه فایلتصویر پیش فرضدانلود
a.jpg1059321397/04/19223171