• پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهینه تر از سامانه پژوهان خواهشنداست ازمرورگرهای بروز شده (انتخاب اول-Chrome) و یا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نمایید. سپاسگزاریم.

  • از شهریور 1393 ارسال و پیگیری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، انحصارا از طریق سامانه پژوهان انجام می گیرد.